ताज्या घडामोडी

मुखेड नगर परिषद समोर महाघेराव आंदोलन

मुखेड नगर परिषद समोर महाघेराव आंदोलन
संग्राम पाटील तांदळीकर
मुखेड तालुका प्रतिनिधी
महाघेराव आंदोलन चालू
राहणार आहे.जोपंर्यत आमच्या मागण्या पुर्ण होणार नाहीत तोपंर्यंत आंदोलन चालू राहील.प्रशासना कडून मागण्या पुर्ण केले जात नाहीत. आजची पहिली रात्र मुखेड नगरपरिषदे समोर अंधारात लहान लहान लेकरे सोभत घेऊन अंधारात महिला आंदोलनात बसले आहेत.निदान जेवनाची वेवस्था नाहितर नाही प्रशासनाने लाईटची वेवस्था करावी.

हमारी माॅंगे पुरी करू , हमारी माॅंगे पुरी करो , हमारी माॅंगे पुरी करू DYFI

Dyfi Nanded DYFI चे नेते काॅम्रेड अंकुश माचेवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मुखेड नगरपरिषदे समोर महाघेराव आंदोलन चालू आहे.या आंदोलनात सहभागी होऊन या आंदोलनाला स्वाभिमानी संभाजी बिग्रेड तालुका अध्यक्ष मा हर्षवर्धंन पाटील बेळीकर पाठींबा दिलो आहे.मुखेड शहरातील वाल्मीक नगर व फुले नगर मधील मालकी ताब्यातील घरे नमुना नं आठ अ लावण्यात यावे.घरकूल धारकांना शासनाच्या आदेशा नुसार पाच ब्रास रेती मोफत तात्काळ उपलब्ध करून द्या.वाल्मीक नगर व फुलेनगर जाणाय्रा बसस्टाॅप ला लागुन मुख्य रस्त्यावर असलेले अतिक्रमण तात्काळ हटवावे.मानवी वस्तीच्या बाजुने संरक्षण भितं बांधून द्यावी.पुरग्रस्त भागातील लाभार्थींयांची मंजूर अर्थिक निधी तात्काळ वाटप करावे.अशी मागणी करण्यात येत आहे. जो पंर्यत मागणी पुर्ण होणार नाही तोपंर्यत येथुन उठणार नाही असा निर्धार निगारिकांनी केला आहे.घरून येताना सर्व नागरिकांनी दुपारच्या जेवानाचे डब्बे सोभत घेऊन आले होते.आत्ता रात्रीच्या मुक्कामासाठी येथेच नगरपरिषदे समोर झोपणार आहेत.त्याच बरोबर जेवणाची ही वेवस्था करायची आहे.

कृपया बातमीला जास्तीत जास्त शेयर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
%d bloggers like this: